Dünya CBS Günü 2015 Zirve ve Sergi Etkinliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya CBS Günü 2015 Zirve ve Sergi Etkinliğine katıldık. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kültürünün farklı kesimlere tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl Kasım ayının 3. Çarşamba günü, dünya genelinde çeşitli etkinliklerle “Dünya CBS Günü” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de bu yıl Dünya CBS Günü 18-19 Kasım tarihlerinde Bakanlığımız ev sahipliğinde, Ankara ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde “Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Akıllı Kentlere Doğru” teması ile kutlandı. 

“TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri” ve “Ulusal Kent Bilgi Sistem Standartları” nın ülkemizde hayata geçirilmesi amacıyla, 20/03/2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin tüm paydaşlarca daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulamalara aktarılabilmesi de tüm yönleriyle ele alındı.

DÜNYA CBS GÜNÜ’ 2015 ile başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar, CBS teknolojileri ile ilgili çalışan özel sektör elemanlarının coğrafi bilgi teknolojilerini çok daha efektif kullanımı amaçlanırken, önümüzdeki süreçte kentlerin akıllandırılacağı beklentisinden yola çıkılarak; iki günlük etkinlik boyunca çeşitli teknik-bilimsel oturum, panel ve özel sunumlar ile ülkemizde sağlıklı ve kolay idare edilebilen kentlerin oluşumu hakkında tüm katılımcıların aydınlatılması hedeflendi.

2015-11-23, Pazartesi