Akademik Bilişim

Eskişehir Anadolu Üniversitesin'de gerçekleştirilen Akademik Bilişim 2015 konferansına "Hibrit Bir Uygulama Modeliyle Personel Bilgi Sistemi Tasarımı" konulu bildiri ile katılım gerçekleştirdik. 

Akademik Bilişim Konferansı Hakkında

Akademik Bilişim, İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD) tarafından düzenlenen; akademik ortamlardaki bilgi teknolojileri konusunda çalışan ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmayı, tartışmayı, tecrübeleri paylaşmayı ve ortak politikalar oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlayan ulusal bir konferanstır. Bu yıl ki konferansın ana teması "açıklık" olarak belirlenmişti. Açıklık, bilgiye ve kaynaklara sınırsız ve şeffaf erişimin yanı sıra karar almada ve yönetimde işbirliği üzerinde odaklanan bir şemsiye kavramı ya da felsefi bakış açısını ifade etmektedir. Bu bağlamda, AB2015 Anadolu’da Konferansı, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı açık toplum, açık yönetim, açık öğrenme, açık sistemler, açık kaynak kodu, açık erişim, açık yazılımlar ve benzeri konuların, başta akademisyenler olmak üzere farklı kesimlerle tartışılmasını amaçlamaktadır. 

Konferansa "Hibrit Bir Uygulama Modeliyle Personel Bilgi Sistemi Tasarımı" başlıklı çalışma ile katılım gerçekleştirdik. Çalışmaya katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Adnan Fatih KOCAMAZ ve Yrd. Doç. Dr. Musa ÇIBUK'a teşekkürlerimi sunuyorum. 

Hibrit Bir Uygulama Modeliyle Personel Bilgi Sistemi Tasarımı

Çalışma, daha önce Bitlis Eren Üniversitesi'nin web sayfasında yalın halde bulunan ve personel bilgilerini içeren bir web sayfasının, ihtiyaçlar analizi ile genişletilip, modern yazılım teknolojileri ve tekniklerinin uygulanması ile kendisine ait bir alan adı üzerinden ayrı bir otomasyona dönüşmesini sağlayan süreci içermektedir. 

Özet

Personel Bilgi Sistemi, üniversite personellerinin web ortamında kendilerine ait bir alan adı üzerinden modüler bir yapı ile bilgi paylaşmasını sağlayan ve personel ile site ziyaretçileri arasındaki iletişimi ve etkileşimi arttıran web tabanlı bir otomasyondur. PBS, güncel web teknolojileri ve nesne yönelimli programlama teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır. Uygulama, hem kendi üzerindeki verileri başka uygulamalar ile paylaşabilecek hem de başka uygulamalar üzerindeki verileri alarak yeni içerikler üretebilecek nitelikte hibrit bir model mantığı ile geliştirilmiştir. Bu kapsamda, SOAP/WSDL web servisleri senkron ve asenkron olarak kullanılmış ve uygulamanın AD-LDAP entegrasyonu yapılmıştır. Uygulamanın blog, kişisel web sayfaları gibi sistemler ve Google Maps ile birlikte çalışması ayrıca bilgi paylaşımı için her bir modülün kullanıcı tercihine bağlı olarak RSS’ler üretmesi sağlanmıştır. PBS hibrit modelin dışında tema desteği, akıllı URL yapısı ve çoklu dil tercihleriyle ön plana çıkmaktadır. 

Çalışmanın özetini verdikten sonra sistem mimarisini de fikir vermesi açısından paylaşıyorum. 

 

  • Makalelerin 2015 yılı Haziran ayı içerisinde kitapçık haline getirilmesi planlanmaktadır. Yayımlama süreci tamamlandıktan sonra çalışmayı buradan indirebilirsiniz. 
  • Sunumu inidrmek için tıklayınız. 

 

2015-04-01, Çarşamba